คาทอลิก

รายงานการสืบสวนฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงทางเพศในศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศประเทศฝรั่งเศส พบว่ามีเด็กโดยประมาณ 216,000 คน โดนภิกษุล่วงละเมิดตลอด 70 ปีที่ล่วงเลยไป ไม่ใช่แค่นั้น รายงานฉบับนี้เปิดเผยอีกว่า ถ้าหากรวมกรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่เกิดจากบุคคลที่ไม่ใช่พระสงฆ์แต่เกี่ยวข้องกับศาสนจักร ก็อาจมีเหยื่อมากถึงประมาณ 330,000 ราย  slot xo “ศาสนจักรคาทอลิกเป็นสถานที่ที่ความชุกชุมของความรุนแรงทางเพศอยู่ในจุดสูงสุด นอกจากในครอบครัว และหมู่เพื่อน” รายงานแบับดังกล่าว ระบุ หัวหน้าคณะผู้รวบรวมรายงาน นายชอง-มาร์ก โซเว เผยว่าการล่วงละเมิดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันศาสนจักรคาทอลิกในฝรั่งเศสก็ปกป้องชื่อเสียงของศาสนจักรมากกว่าเหยื่อ และไม่ได้ใช้มาตรการใดๆ...