ผู้สูงอายุ

เดี๋ยวนี้ เมืองไทยไปสู่สังคมคนวัยแก่โดยบริบูรณ์เป็นระเบียบแล้ว ซึ่งก็หมายความว่าสามัญชนวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไปตามคำอธิบายศัพท์ของยูเอ็น) สูงถึงปริมาณร้อยละ 20 ของพลเมืองทั่วประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นอีกปัญหาที่สำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคต เพราะภาครัฐจะมีภาระหน้าที่ที่จำต้องดูแลคนชราที่มีเยอะมากๆขึ้น เวลาเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับเพื่อการแข่งของประเทศก็จะต่ำลงตามไปด้วย เพราะว่าราษฎรวัยทำงานน้อยลง Angie Asche นักโภชนาการ สาขาโภชนาการและสมรรถภาพทางกาย คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมอาหารเพื่อการกีฬา (CSSD) เจ้าของสถาบัน Eleat Sports Nutrition และผู้เขียนหนังสือ Fuel Your Body กล่าวว่า โรคหัวใจและหลอดเลือด คือปัญหาสุขภาพอันดับแรกสำหรับคนวัยนี้ ดาวน์โหลด...